Digital Mediebyrå inom Onlinemarknadsföring

 

När man utvecklar en webbplats är det oftast omöjligt att sätta en klar gräns i arbetsprocessen mellan design och marknadsföring. En professionell webbutvecklare är därför oftast en designer, programmerare samt SEO - marknadsföringsspecialist. Vi förenar teknik och design under samma tak.

Arbetet som ofta kräver ett samarbete mellan olika kompetenser, avdelningar, kan vi genomföra utan några hinder och fördröjningar på vägen...

...Vanligtvis behöver Programmerare-Designers-Marknadssamordnare samsas och tillmötesgå kunden, som alltid bör stå i centrum med sina krav och behov. Andra företag som erbjuder tjänster likt våra är ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar direkt kontakt med kunden. Under arbetsprocessen kan det många gånger bli stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av att arbetet  kontinuerligt bollas mellan individer med olika kompetenser, arbetsprocessen är inte effektiv och arvodet och slutpriset skjuter i höjden. Vi har utarbetat en effektivt arbetsmetod, och kommunikationen är direkt och smidig.

"Vi är stolta över att ha lyckats förena teknik och design, inte
bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess.
På så sätt har vi metodiskt gjort vår arbetsprocess effektiv..."

Vi erbjuder:

  • Effektiv arbetsprocess, minimerade utgifter möjliggör hög kvalité till låga priser
  • Detaljerad online-beställningsmetod gör beställningar smidiga för kunder och oss
  • Alltid special erbjudande, med låga priser för nystartade företag
  • Fokus på våra kunder och deras önskemål med kostnadsfri support
  • Konkurrenskraftiga priser gentemot våra konkurrenter

Webb-och reklambranschen är idag sammanflätad

Det var naturligt för oss att erbjuda tjänster från både webb- och marknadsföringsbranschen just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Efter att ha arbetat i gränslandet mellan teknik och design sedan 2001 kunde vi tydligt se ett behov för effektivisering av denna arbetsprocess som nämnts ovan. Detta ledda till många fördelar för våra kunder.

Sedan har även reklambranschen den sista tiden utvecklats mot mer Internetbaserade tjänster inom grafisk design och marknadsföring, och vi tycker att det har fungerat smidigt med bra resultat för våra kunder. Därför satsar vi vidare på den delen av verksamhet, trots hård konkurrens med flera nya aktörer på marknaden.

Effektivisering som grund 

Vi såg många fördelar med att kunna effektivisera och utföra hela arbetsprocessen under samma tak, utan att vara beroende av utomstående.

Vi har under flera år utvecklat våra metoder och verktyg som har effektiviserat vår arbetsprocess. Därför kan vi tillägna vår tid åt support och att ge våra kunder en bra service. Då vi även är ett litet privat företag kan vi hålla priserna nere. Sedan är vi mycket måna om alla våra kunder då vi vet att nöjda kunder nu, är vår framgång på sikt. Vårt mål är att alltid förena teknik och design till fulländade och unika resultat.

Stärka företag

Vi arbetar med att stärka företags konkurrenskraft. Då vi har lång erfarenhet inom webb- och reklambranschen vet vi vad som krävs och vad som är möjligt. Vi har en helhetsförståelse för marknadsföringen.

Vi har utvecklat egna beprövade metoder och personliga idéer efter vilka vi nu kan lansera och stå bakom våra webblösningar. Vi rör oss på den internationella marknaden och är baserade i Uddevalla, Bohuslän. Vi arbetar i gränslandet mellan teknik och design, och vi vet att design spelar en nyckelroll för det man vill förmedla men även för användarvänlighet, funktionalitet och för ett professionellt helhetsintryck. Våra konsulter har akademisk bakgrund och är specialiserade inom design, programmering och interaktion. Vi har erfarenhet i branschen sedan 2001 och har under åren utvecklat metodiska och effektiva arbetsmetoder att falla tillbaka på vid bemötande av våra kunder.

 

Vi ser till att du når ut med ditt budskap!

Strukturerad och effektiv arbetsmetod

Vi insåg vilka fördelar och möjligheter som fanns om vi kunde effektivisera arbetsprocessen. Att kunna erbjuda allt från tryck, grafisk design till webbsystem och programmering. Utan att vara beroende av utomstående samarbetspartners och allt under samma tak.

Detta är möjligt på grund av vår breda kompetens. Kompetens kombinerad med erfarenhet gör att vi har perspektiv, vi vet vilka möjligheter som finns och ger dig alltid goda råd på vägen. Genom ett gediget samarbete med dig som kund och ett strukturerad tillvägagångssätt igenom hela arbetsprocessen, når vi alltid goda resultat och ser till att du blir nöjd.

 

Marknadsföring i alla dess former

Webblösningar-Inhouseprint-Design. Vi har under många år utarbetat metoder och verktyg som har effektiviserat vår arbetsprocess. Vi kan därför fokusera på våra klienter och erbjuda förstklassig service och fri support.

Då vi är ett litet, privat företag kan vi hålla våra utgifter nere och därför kan vi erbjuda blygsamma priser och oslagbara erbjudande men fortfarande utföra arbeten av hög kvalitet. Vi är mycket måna om alla våra kunder då vi vet att nöjda kunder är vår framgång på sikt. Vårt mål är att alltid förena teknik och design till fulländade och unika resultat. Vi har lång erfarenhet inom webb-och reklambranschen. Vi vet vad som krävs och vad som är möjligt. Vi har en helhetsförståelse för marknadsföringen och har utvecklat egna beprövade metoder och personliga idéer efter vilka vi nu kan lansera och stå bakom. Vi arbetar i gränslandet mellan teknik och design. Design spelar en nyckelroll för det man vill förmedla men även för användarvänlighet och funktionalitet.

"Design bör appliceras med omtanke."

Ett professionellt helhetsintryck blir resultatet av en genomtänkt design. Våra konsulter har akademisk bakgrund, är specialiserade inom design, teknik och interaktion. Vi har erfarenhet från branschen sedan 2001 och har under åren utvecklat en effektiv arbetsmetod som vi faller tillbaka på vid bemötande av våra klienter.

Grunden till våra priser

Våra priser och erbjudande kan vi hålla tack vare att vi lyckats föra samman och förena teknik och design, inte bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess vilket gjort den mer effektiv.

Detta kräver oftast samarbete mellan olika företag i olika branscher. Programmerare-Designers-Marknadssamordnare ska samsas och tillmötesgå kunden, som alltid måste stå i centrum med sina krav, behov och vision. Vid jämförelse med andra företag som erbjuder tjänster likt våra är de ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar den direkta kontakten med kunden och att arvodet och slutpriset skjuter i höjden för kunden. Det var där vi insåg behovet av att effektivisera arbetsprocessen.

Störningar som vi slipper

Vi insåg att det många gånger blev stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av behovet av samarbete. Det blir kostsamt att korsa gränserna mellan programmering, design, marknadsföring. Om kompetensen fanns inom företaget, var företaget oftast stort och man var tvungen att ha höga priser för att tecka alla sina utgifter. Om kompetensen saknades var man i behov av samarbetspartners som både kunde ta lång tid och med påslaget för samarbetspartners nota, blev slutnotan dyr.

Vi insåg att man borde och kunde arbeta mer effektivt, och kommunikationen mellan kunden och byrån kunde på så sätt vara direkt och flöda smidigare. Det kom naturligt för oss att erbjuda tjänster för både webb- och reklambranschen just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Även reklambranschen ser vi har utvecklats mot Internetbaseradetjänster inom grafisk design.

Offertförfrågan

Required *