Gör det själv hemsidor vs. webbyrå

Internet har ett enormt inflytande. En hemsida är ofta det första du ser av en verksamhet. Det intryck hemsidan ger och uppfattningen hemsidan bildar är avgörande för om du vill gå vidare och kontakta företaget.

Med de rätta elementen och en bra tillgänglighet via sökmotorerna kan en hemsida vara en stabil inkomstkälla och din verksamhets reklampelare. Det är viktigt att hemsidan är representativ för din verksamhet. Är hemsidan tillgänglig och hittas av besökaren ska du på ett positivt sätt visa dina produkter eller tjänster. Hur många återkommande besökare hemsida får beror på helhetsintrycket och om man lyckats väcka ett intresse hos besökaren. Hemsidan är din verksamhets skyltfönster. En hemmasnickrad hemsida ger sällan det professionella helhetsintyck som din verksamhet förtjänar. Det är svårt och tidskrävande att själv snickra och driva en hemsida, enligt alla de tekniker, standarder och kvalitetsnormer som idag krävs och som uppdateras dagligen. Försök till egna webb lösningar leder ofta till frustration och tidspill. Vi på BohusiT arbetar med att stärka företags konkurrenskraft, på den konkurrensinriktade marknaden som vi idag befinner oss i. Seriösa företag kräver  idag professionella lösningar.

Som företagare ska du kunna fokusera på  din verksamhet istället för något som du inte är intresserad av.  Det är därför de flesta framgångsrika företagare väljer en professionell webbyrå. Vi på BohusiT skrädarssyr din hemsida så att den passar din verksamhet men främst din vision. Vi gör det vi är bäst på. Vi gör att din verksamhet expanderar online och att det blir en fröjd för dig att sköta din verksamhet online.