Grunden till våra priser

Våra priser och erbjudande kan vi hålla tack vare att vi lyckats föra samman och förena teknik och design, inte bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess vilket gjort den mer effektiv.

Detta kräver oftast samarbete mellan olika företag i olika branscher. Programmerare-Designers-Marknadssamordnare ska samsas och tillmötesgå kunden, som alltid måste stå i centrum med sina krav, behov och vision. Vid jämförelse med andra företag som erbjuder tjänster likt våra är de ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar den direkta kontakten med kunden och att arvodet och slutpriset skjuter i höjden för kunden. Det var där vi insåg behovet av att effektivisera arbetsprocessen.

Störningar som vi slipper

Vi insåg att det många gånger blev stopp eller störningar i arbetsflödet när webbyråer söker kompetens och får extern hjälp. Det blir tidskrävande att korsa gränserna mellan programmering, design, marknadsföring dessutom lägger företag då ofta påslag på priserna. Om kompetens fanns inom företaget, var företaget oftast stort och man var tvungen att ha höga priser för att tecka alla sina utgifter. Om kompetensen saknades var man i behov av samarbetspartners som både kunde ta lång tid och med påslaget för samarbetspartners nota, blev slutnotan dyr.

Vi insåg att man borde och kunde arbeta mer effektivt, och kommunikationen mellan kunden och byrån kunde på så sätt vara direkt och flöda smidigare. Det kom naturligt för oss att erbjuda tjänster för både webb- och reklambranschen digitalt just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Även reklambranschen ser vi har utvecklats mot Internetbaseradetjänster inom grafisk design.

Offertförfrågan

Required *