SEO - sökmotoroptimerade webbsystem och hemsidor

Sökmotoroptimering innebär oftast att man försöker maximera webbplatsens konkurrenskraft genom att optimera alla dess delar för att lättare uppfattas och plockas upp av sökmotorers robotar.

Sedan behöver "det som plockas upp" vara av tekniskt sett hög kvalité lika mycket som innehållsmässigt. Alltså från texten och artiklarna till koden:

  • Detta innebär att man måste ha förståelse för hur dagens sökmotorer och sökrobotar (spindlar på Internet) läser och uppfattar webbplatser.

Det gäller även att fundera över om innehållet är eftertraktat. Kommer många att söka efter just de ord och fraser som jag använder i mitt innehåll? Man bör tänka efter när man väljer sina nyckel ord. Sedan måste man även ta hänsyn till konkurrensen och sitt ämne.

Experiment  med Googles spindlar 

Vid en sökning på google på ordet paj, får vi i skrivande stund (*se artikelns publiceringsdatum):

  • Ungefär 14 400 000 resultat

Medan ordet Hallonpaj ger:

  • Ungefär 10 100 resultat

Vad är då slutsatsen? Slutsatsen är att man bör välja ämne med omsorg och tänka efter. Vill man skriva om t.ex. Pajer så blir det betydligt lättare att komma med top tio resultat på google om man skriver om mindre populära och omskrivna paj sorter pga. mindre konkurrens. Men tänker man efter så är de mindre omskrivna  ämnen även mindre populära och sökta. Att ordet hallonpaj skulle vara mindre sökt än ordet paj kan vi anta med stor säkerhet. Att ligga först hos Google med en hemsida som ingen söker efter är minst lika dåligt om inte sämre än att ligga sist bland sidor som alla söker efter.

För företag är det ytterst viktigt att ha en hemsida som är konkurrenskraftig. Detta är anledningen till att många företag väljer en professionell webbyrå för att optimera sin hemsida eller som leverantör av webbsystem och hemsida. Bättre position och att kunna synas på de första sidorna på någon av sökmotorerna.

Tillgängligheten är nyckeln för att bli hittad på Internet via Google och sökmotorerna. Då når man en större publik och får fler kunder. Man är då med stor säkerhet garanterad fler besökare och kan på så sätt förmedla sina tjänster eller idéer och utöka sin verksamhet.

Våra webbpaket är redan sökmotoroptimerade

  • När ni beställer något av våra webbpaket kan ni fokusera på innehållet av er hemsida då systemet är fullkomligt enligt alla kännbara sökmotorkrav. 
  • Det lättnavigerade systemet är en samarbetspartner under processen av utformning av hemsidan. 
  • Vi kan naturligtvis även hjälpa er med att optimera innehållet om ni önskar det, och kommer då att tacka för förtroendet genom ett utomordentligt arbete. 
  • Vi är vana vid nära kundkontakt och vet hur man genom innehållet maximerar hemsidans möjligheter och potential för topplaceringar hos bl.a. Google. 
  • Vi har utarbetat egna metoder genom åren. 

Först måste vi sätta oss in i webbplatsens grundstenar och denna konsultation är alltid kostnadsfri.

  • Kontakta oss så tar någon av våra konsulter kontakt med er - kontakt

Våra webbsystem består av en "synlig del" (hemsida) och en administrations del, där användaren enkelt kan redigera sin hemsida. Som sagt så är systemet SEO-optimerad så att användaren kan lägga all fokusera på att skapa bra innehåll. För det behöver man inga programmeringskunskaper.

  • Läs gärna om våra, förmånliga - webbpaket