Från idé till verklighet

Vi insåg fördelarna med att förena teknik och design och därmed kunna erbjuda det bästa av två världar: webb och reklam, samt gränslandet däremellan.

Andra företag som erbjuder tjänster likt våra är ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar den direkta kontakten med kunden och att arvodet och slutpriset för kunden, skjuter i höjden.

Under arbetsprocessen, insåg vi att det många gånger blev stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av att arbetet krävde individer med olika kompetenser och en kontinuerlig samarbete. Vare sig det gällde programmering, design eller marknadsföring var antigen de interna resurserna kostsamma, om de fans inom företaget eller samarbete med utomstående företag dyrt. Vi insåg att man borde och kunde arbeta mer effektivt och kommunikation mellan kund och byrån kunde på så sätt vara direkt och flöda smidigare.

Inga fördröjningar eller störningar under projektets gång

Arbetet som oftast kräver ett samarbete mellan olika företag i olika branscher, kan vi genomföra utan några hinder eller fördröjningar på vägen.

Vanligtvis behöver Programmerare-Designers-Marknadssamordnare samsas och tillmötesgå kunden, som alltid måste stå i centrum med sina krav, behov och vision.

Offertförfrågan

Required *