Syns hemsidan på Google

"Facebook, Bing, Google är några av de mest populära plattformar på Internet. Vi följer deras regler och riktlinjer vilket bevisligen ger synliga resultat och en god digital närvaro." - Bohus IT

Ett igenomtänkt innehåll är viktigare än många känner till, när man vill skapa en professionell hemsida som syns dvs. rankas högt av sökmotorenrna och Google är ett. Innehållet på en hemsida består av artiklar. Artiklarna innehåller oftast bilder och text. Innehållet scannas av sökmotorerna och indexeras beroende på ord, fraser man använt. Man talar då om nyckelord, och det är viktigt att hitta sina. Rubriker och ett strukturerat innehåll är viktigt. Man kan säga att innehållet är hemsidans viktigaste element. På Bohus IT skapar vi stilren design som framhäver hemsidans innehåll. Innehållet formar du som ägare bäst själv utefter din vision, med samspråk och nära samarbete med oss. Det är dock viktigt att skriva egna texter och ta egna bilder för att skapa en unik hemsida. En unik hemsida är alltid bättre och rankas högre hos Google.

Bohus IT arbetar med onlinemarknadsföring sedan 2001, vi använder oss av beprövade metoder när vi bygger upp din hemsida med eller utan E-handel, för att den ska synas på sökmotorerna och Google…

Skapa unikt innehåll

Självklart är kvalite på hemsidans innehåll med välskrivna texter och säljande bilder något som formar en professionell hemsida. Utbudet är stort på Internet inom de flesta ämnesområden och därför är ett eget och unikt innehåll nödvändigt för att få topp placering hos Google. Att kopiera text från andra hemsidor är inte att föredra men kan även vara olagligt då texten ofta är skyddad enligt upphovsrätt. Att kopiera text som är upphovsrättsskyddad kan medföra böter.

Copyright och Google bildsökning

Copyright eller upphovsrätt som det heter på svenska är en lag som skyddar ditt material. Den omfattar även upphovsrättsskyddade bilder och fotografier. Idag är det enkelt att se om en bild har blivit kopierad. Ta av den anledningen egna fotografier när du skapar innehållet för din hemsida i sammarbete med Bohus IT. Google har en sökfuktion där man snabbt hittar om en bild har blivit kopierad. Sökningen kan visa samma bild på olika webbplatser för att exempelvis leta upp stulna bilder. 

- Klicka på ikonen "Sök med bild" och då får du fram rutan "Klistra in bildens webbadress".

- Bildens webbadress får du fram genom att högerklicka på bilden och gå ner till "Kopiera bildadress".

- Sedan är det bara att klistra in den kopierade länken.

Varför ska man inte kopiera text och bilder?

1. Unik text som du själv har skrivit är mer intressant för läsaren och Google.

2. Google indexerar och rankar högre texter som är unika.

3. Texten och bilderna kan vara upphovsrättskyddade.

4. Det är lagbrott att kopiera och använda material som är upphovsrättsskyddad som klassas som stöld.