Fakta om tryck och montering

Nedan har vi även samlat fakta om tryck och montering. Om du är osäker hur man utformar layout för tryck, kan du läsa igenom det innan du laddar upp slutlig material.

Det jag behöver finns inte i webshopen?

En trycksak kan göras i alla möjliga utföranden, därför kan vi inte lägga upp allt i wedbshopen.
Saknas det ni önskar ber vi er att kontakta ossVi svarar inom 24h.

Jag vet inte om mitt original är rätt gjort?

Digitala bilder

Ni kan skapa tryckta produkter på vår hemsida genom att använda digitala bilder från olika källor. Era egna designer, foton och bilder kan komma från en digital kamera, skanner eller Internet.

De bilder som ni vill använda måste sparas i 300 DPI vid full (100 %) storlek för bästa tryckresultat. Det kan vara bra att känna till att om ni krymper bilden på en produkt så kommer upplösningen att öka. T.ex.: En bild på 600 x 900 pixlar har 150 DPI i en fotostorlek på 10 x 15 cm. Den kan dock tryckas i 300 DPI om bilden förminskas till en storlek på 5 x 7,6 cm.

Digitala bilder från en digitalkamera

Om ni vill använda bilder från en digitalkamera, se till att kameran är inställd på tillräckligt hög bildupplösning för att få 300 DPI i avsedd tryckstorlek. De flesta kameror har olika inställningar för upplösning. Den högsta upplösningen beror på hur många megapixlar kameran har.

Ni kan inte öka ett fotos upplösning efter att det har tagits, med undantag för om ni minskar tryckstorleken.

Bilder från en skanner

Precis som en digitalkamera måste en skanner vara inställd på rätt upplösning innan bilden skannas in. Många skanners är inställda på 150 DPI (eller SPI). Ställ in upplösningen på skanner till 300 DPI vid bildens slutgiltiga tryckstorlek. Om den inskannade bilden är mindre än rekommenderad storlek eller har lägre DPI än vad som behövs bör ni skanna om originalet med högre upplösning, eller använda bilden på en mindre tryckyta.

Bilder från Internet

Bilder som finns på Internet har oftast en upplösning på 72 DPI. Denna bildupplösning är för låg för högkvalitativt tryck. Dessutom är de flesta bilder på Internet skyddade av upphovsrättslagen. Av dessa anledningar rekommenderar vi inte att man använda bilder från Internet.

Behandling av bilder innan tryck

Bilder i er dokument måste vara högupplösta för att de ska bli bra i tryck. Om ni fotograferar med en digitalkamera som har en bildsensor på 5-8 megapixel kommer bilden, generellt, att bli bra. Ju fler pixlar bilden innehåller desto större bilder kan skriva ut. Observera att antal pixlar i en bild inte kommer att göra en suddig bild skarp. Nedan finns riktlinjer för hur stor bild man kan skriva ut respektive upplösning:

3 Megapixel (2048x1536 px): ca 170x130 mm

5 Megapixel (2560x1920 px): ca 210x160 mm

8 Megapixel (3560x2304 px): ca 300x200 mm

Bilder som används på en hemsida är inte lämpliga att använda i tryck då de är speciellt anpassade för en webbläsare, som har färre pixlar och ibland även begränsad färginformation. Bilder för en webbläsare kan bli suddiga i tryck.

Upplösning

Upplösning refererar till hur många DPI (bildpunkter per tum) eller hur stor mängd detaljer bilden har. De flesta dokument förberedda för uppladdning bör vara 100 % av den slutgiltiga tryckstorleken. Högre upplösning innebär en mer detaljerad bild, större fil och längre uppladdningstid.

Bildformat

Bildformatet kan beräknas genom att dividera bildens bredd med dess höjd.

Rgb / Cmyk

CMYK (cyan, magenta, gul och svart) är färgerna som används i tryckprocessen, medan RGB (röd, grön och blå) är färgerna som används på din bildskärm. Observera att JPEG-filer nästan alltid är i RGB.

Ditt dokument bör skapas i CMYK-läge så att färgerna du ser på skärmen är så snarlika slutprodukten som möjligt. Om du skapar ditt dokument i RGB kan färgerna i din tryckta produkt variera något. Många av de klara ljusstyrkorna som visas på din skärm kan inte återspeglas i tryck.

Vektorbilder vs. bitmappsbilder

Vektorbilder använder matematiska ekvationer för att definiera varje komponent av en bild. Därför kan vektorbilder bibehålla hög kvalitet oavsett storlek. När det är möjligt, använd vektorgrafik skapad i ett DTP-program (desktop publishing).

En bitmappsbild (rasterbild) är sammansatt av en samling små prickar som kallas pixlar. När dessa små pixlar placeras tätt ihop lurar de ögat att skapa en enda bild. Bitmappsbilder fungerar bra när endast gradvis övergång mellan färger behövs. Eftersom de innehåller ett bestämt antal pixlar är en av de största nackdelarna med bitmappsbilder att kvaliteten blir lidande när de förstoras eller omvandlas på annat sätt. Filstorleken är också större.

Typsnitt och text

Ni kan använda något av de typsnitt som finns på datorn. Om ett typsnitt krånglar undvik detta typsnitt och välj något annat istället.

PDF version

Den pdf ni laddar upp måste vara av pdf version 1.3 - 1.7. Kontrollera att det är rätt versionen genom att i Adobe Reader välja Egenskaper i Arkiv-menyn. Då visas pdf-versionen i rutan Avancerat på fliken Beskrivning.

Utfall

Utfall, eller utfallande tryck, kallas det att placera en bild eller bakgrundsfärg något utanför sidformatets kant för att sedan, efter att sidan tryckts, beskära arket till rätt sidformat, för att undvika att det blir en vit kant mellan bilden och sidkanten. Om dokument har utfallande grafik. För att förhindra icke önskade vita gränser från att visas i kanterna av dokumentet, kontrollera att bilderna går utanför kantgränsen, gärna med minst 3 mm utfall då du skapar t.ex PDF från InDesign.

Skärkant

Skärkanten visar dokumentet i färdig storlek. Dokumentet beskärs nära skärkanten, men p.g.a. av att tryck görs med hjälp av maskiner kan den faktiska beskärningen hamna var som helst mellan ytterkanten och säkerhetsmarginalen. Det är därför det är viktigt att hålla text och bilder innanför säkerhetsmarginalen.

Full storlek / beskuren storlek

När ska man skapa dokument i full storlek utan marginal?

Om du jobbar i ett illustrationsprogram (t.ex. Adobe Illustrator eller Corel Draw) eller ett fotoprogram (t.ex. Adobe Photoshop eller Corel Photo-Paint) rekommenderar vi att du skapar ditt dokument i full storlek utan marginal. Detta kommer att förhindra att vita kanter syns i kanterna när slutprodukten har beskärts.

När ska man skapa dokument i beskuren storlek?

Om du jobbar med ett layoutprogram (t.ex. QuarkXPress eller Adobe InDesign) rekommenderar vi att du skapar ditt dokument i beskuren storlek och inkluderar det utfall som angetts för din produkt (.137”). När du exporterar ditt dokument som PDF för uppladdning, försäkra dig om att du inkluderar utfallet i dina outputinställningar så att det slutgiltiga PDF-dokumentet har rätt utfall för din produkt.

Säkerhetsmarginaler

Säkerhetsmarginalerna är gränser som definitivt är innanför platsen där beskärningen av dokumentet kommer att ske. Tänk på att hålla all viktig information, såsom namn, adresser, telefonnummer och logotyper, innanför säkerhetsmarginalerna (minst 2 millimeter från kanten) för att våra säker på att de inte klipps bort när dokumentet beskärs.

Vikmärken

Vikmärken indikerar var produkter som broschyrer, foldrar och kuvert kommer att vikas. Om du inte vill att din design ska tryckas över vikområdet, försäkra dig om att du håller dig innanför säkerhetsmarginalerna.

Konvertera text till konturer

Text kan konverteras till en uppsättning sammansatta banor (konturer) i vissa grafiska program. Genom att skapa konturer säkerställer du att din text trycks tydligt.

Hur konverterar man text till konturer i Adobe Illustrator?

Välj Text >> Skapa textkonturer. Texten har nu en blå kontur.

till toppen

kundkorgen är tom