din Joomla och Wordpress expert

Hemsida eller e-handel av Bohus IT

Vi är glada och ödmjuka inför alla nya uppdrag, samtidigt som vi har ett stolt förhållningssätt för vårt arbete.

Vi vill förmedla kvalitet och visar detta genom tidigare resultat och för nya uppdragsgivare. När du beställer en ny hemsida, webbplats eller e-handel, webbshop ingår alltid en skräddarsydd design, anpassad enligt dina behov och önskemål. Hemsidan är responsiv, mobilanpassad dvs. när vi färdigställer designen för en ny hemsida, kontrollerar vi hur hemsidan ser ut på alla skärmstorlekar.

"Snygg design på alla skärmar, från din mobil och surfplatta till TV skärmen. Det garanterar vi." - Bohus IT

Ny hemsida med eller utan webbshop:

 • Registreras hos Google, Facebook, Bing.
 • Uppfyller GDPR kraven.
 • Syns på Google, Bing (SEO – Sökmotoroptimeras).
 • Är säkra, ingår (HTTPS) Protokoll.
 • Design enligt dina behov, önskemål och våra krav.

Bohus IT, webb och reklambyrå

Digital webbyrå marknadsföring som syns

När man utvecklar en webbplats är det oftast omöjligt att sätta en klar gräns i arbetsprocessen mellan design och marknadsföring. En professionell webbutvecklare är därför oftast en designer, programmerare samt SEO - marknadsföringsspecialist. Vi förenar teknik och design under samma tak.

"Arbetet som ofta kräver ett samarbete mellan olika kompetenser,
avdelningar, kan vi genomföra utan några hinder och
fördröjningar på vägen..."
- Bohus IT

...Vanligtvis behöver programmerare, designers och specialister på marknadsföring samsas och tillmötesgå kunden, som alltid bör stå i centrum med sina krav och behov. Andra företag som erbjuder tjänster likt våra är ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående företag med spetskompetens. Många IT företag outsourcar en del av arbetet. Detta gör att de på vägen tappar direkt kontakt med kunden. Under arbetsprocessen kan det många gånger bli stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av att arbetet kontinuerligt bollas mellan individer med olika kompetenser. Arbetsprocessen är inte effektiv och arvodet och slutpriset skjuter i höjden som resultat. Vi har utarbetat en effektivt arbetsmetod, och kommunikationen är direkt och smidig:

"Vi är stolta över att ha lyckats förena teknik och design, inte
bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess.
På så sätt har vi metodiskt gjort vår arbetsprocess effektiv..."
- Bohus IT

Vi erbjuder:

 • Effektiv arbetsprocess, minimerade utgifter möjliggör hög kvalité till låga priser
 • Möjlighet till online-beställningar gör processen smidig för kunden och oss
 • Erbjudanden och låga priser för nystartade företag
 • Fokus på våra kunder och deras önskemål med kostnadsfri support
 • Konkurrenskraftiga grundpriser gentemot våra konkurrenter

Webb-och reklambranschen är idag sammanflätad

Det var naturligt för oss att erbjuda tjänster från både webb- och marknadsföringsbranschen just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Efter att ha arbetat i gränslandet mellan teknik och design sedan 2001 kunde vi tydligt se ett behov för effektivisering av denna arbetsprocess som nämnts ovan. Detta ledda till många fördelar för våra kunder.

Sedan har även reklambranschen den sista tiden utvecklats mot mer Internetbaserade tjänster inom grafisk design och marknadsföring, och vi tycker att det har fungerat smidigt med bra resultat för våra kunder. Därför satsar vi vidare för den delen, trots hård konkurrens med flera nya aktörer på marknaden.

Effektivisering som grund 

Vi såg många fördelar med att kunna effektivisera och utföra hela arbetsprocessen under samma tak, utan att vara beroende av utomstående.

Vi har under flera år utvecklat våra metoder och verktyg som har effektiviserat vår arbetsprocess. Därför kan vi tillägna vår tid åt support och att ge våra kunder en bra service. Då vi även är ett litet företag kan vi hålla priserna nere. Sedan är vi mycket måna om alla våra kunder då vi vet att nöjda kunder nu, är vår framgång på sikt. Vårt mål är att alltid förena teknik och design till fulländade och unika resultat.

Stärka företag med marknadsföring

Vi arbetar med att stärka företags konkurrenskraft. Då vi har lång erfarenhet inom webb- och reklambranschen vet vi vad som krävs och vad som är möjligt. Vi har en helhetsförståelse och fokus på digital marknadsföring.

Vi har utvecklat egna beprövade metoder och personliga idéer efter vilka vi nu kan lansera och stå bakom våra webblösningar. Vi rör oss på den internationella marknaden och är baserade i Uddevalla, Bohuslän. Vi arbetar i gränslandet mellan teknik och design, och vi vet att design spelar en nyckelroll för det man vill förmedla men även för användarvänlighet, funktionalitet och för ett professionellt helhetsintryck. Våra konsulter har akademisk bakgrund och är specialiserade inom design, programmering och interaktion. Vi har erfarenhet i branschen sedan 2001 och har under åren utvecklat beprövade och effektiva arbetsmetoder vid bemötandet av våra kunder.

Vi ser till att du når ut med ditt budskap!

Grunden till våra priser

Våra priser och erbjudande kan vi hålla tack vare att vi lyckats föra samman och förena teknik och design, inte bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess vilket gjort den mer effektiv.

Detta kräver oftast samarbete mellan olika företag i olika branscher. Programmerare-Designers-Marknadssamordnare ska samsas och tillmötesgå kunden, som alltid måste stå i centrum med sina krav, behov och vision. Vid jämförelse med andra företag som erbjuder tjänster likt våra är de ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar den direkta kontakten med kunden och att arvodet och slutpriset skjuter i höjden för kunden. Det var där vi insåg behovet av att effektivisera arbetsprocessen.

Störningar som vi slipper

Vi insåg att det många gånger blev stopp eller störningar i arbetsflödet när webbyråer söker kompetens och får extern hjälp. Det blir tidskrävande att korsa gränserna mellan programmering, design, marknadsföring dessutom lägger företag då ofta påslag på priserna. Om kompetens fanns inom företaget, var företaget oftast stort och man var tvungen att ha höga priser för att tecka alla sina utgifter. Om kompetensen saknades var man i behov av samarbetspartners som både kunde ta lång tid och med påslaget för samarbetspartners nota, blev slutnotan dyr.

Vi insåg att man borde och kunde arbeta mer effektivt, och kommunikationen mellan kunden och byrån kunde på så sätt vara direkt och flöda smidigare. Det kom naturligt för oss att erbjuda tjänster för både webb- och reklambranschen digitalt just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Även reklambranschen ser vi har utvecklats mot Internetbaseradetjänster inom grafisk design.

Från idé till verklighet

Vi insåg fördelarna med att förena teknik och design och därmed kunna erbjuda det bästa av två världar: webb och reklam, samt gränslandet däremellan.

Andra företag som erbjuder tjänster likt våra är ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående. Detta gör att de på vägen tappar den direkta kontakten med kunden och att arvodet och slutpriset för kunden, skjuter i höjden.

Under arbetsprocessen, insåg vi att det många gånger blev stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av att arbetet krävde individer med olika kompetenser och en kontinuerlig samarbete. Vare sig det gällde programmering, design eller marknadsföring var antigen de interna resurserna kostsamma, om de fans inom företaget eller samarbete med utomstående företag dyrt. Vi insåg att man borde och kunde arbeta mer effektivt och kommunikation mellan kund och byrån kunde på så sätt vara direkt och flöda smidigare.

Inga fördröjningar eller störningar under projektets gång

Arbetet som oftast kräver ett samarbete mellan olika företag i olika branscher, kan vi genomföra utan några hinder eller fördröjningar på vägen.

Vanligtvis behöver Programmerare-Designers-Marknadssamordnare samsas och tillmötesgå kunden, som alltid måste stå i centrum med sina krav, behov och vision.

 Planering och struktur 

Vi har ett strukturerat tillvägagångssätt genom hela arbetsprocessen. Vi samarbetar med dig som kund, går först igenom dina önskemål och kan på så sätt få feedback igenom hela arbetsprocessen. Resultatet blir som du hade tänkt dig med vår "touch" och alltid nöjda kunder. Avslutningsvis görs användartest och korrigeringar. På detta sätt ser vi till att du får exakt det som du visualiserat.

Ett projekt börjar alltid med att ansvarig designer kontaktar dig för konsultation och kan innehålla följande moment :

 • Användningsområde - Designkonsultation och rådgivning
 • Behov - Funktioner
 • Registrering - Domännamn och Webbhotell
 • Material uppladning - Logotype, bilder och texter
 • Textoptimering, behandling och korrekturläsning
 • Bildretuschering, behandling och optimering
 • Användarutvärdering och redigering
 • Anmälan till Google och Yahoo/Bing
 • Uppföljning

Inga gränser 

Vi skräddarsyr webbpaket samt. utformar logga, visitkort eller broschyrer. Vi är specialister inom web-branschen och har fokus på designen. Grafisk design / Layout framställning är viktig del av vår vardag:

 • Framställning av Trycksaker (broschyrer, affischer, flygblad, visitkort) 
 • Fotoretuschering och print
Vi hjälper er med en heltäckande grafisk profil med logotyp samt. skräddarsyr din hemsida så att den blir enkel att underhålla och uppdatera. Hemsidan är optimerad för att synas hos t.ex. Google eller Yahoo/Bing och är det perfekta verktyget ur ett marknadsföringsperspektiv.

Strukturerad och effektiv arbetsmetod

Vi insåg vilka fördelar och möjligheter som fanns om vi kunde effektivisera arbetsprocessen. Att kunna erbjuda allt från tryck, grafisk design till webbsystem och programmering. Utan att vara beroende av utomstående samarbetspartners och allt under samma tak.

Detta är möjligt på grund av vår breda kompetens. Kompetens kombinerad med erfarenhet gör att vi har perspektiv, vi vet vilka möjligheter som finns och ger dig alltid goda råd på vägen. Genom ett gediget samarbete med dig som kund och ett strukturerad tillvägagångssätt igenom hela arbetsprocessen, når vi alltid goda resultat och ser till att du blir nöjd.

 

Marknadsföring i alla dess former

Webblösningar-Inhouseprint-Design. Vi har under många år utarbetat metoder och verktyg som har effektiviserat vår arbetsprocess. Vi kan därför fokusera på våra klienter och erbjuda förstklassig service och fri support.

Då vi är ett litet, privat företag kan vi hålla våra utgifter nere och därför kan vi erbjuda blygsamma priser och oslagbara erbjudande men fortfarande utföra arbeten av hög kvalitet. Vi är mycket måna om alla våra kunder då vi vet att nöjda kunder är vår framgång på sikt. Vårt mål är att alltid förena teknik och design till fulländade och unika resultat. Vi har lång erfarenhet inom webb-och reklambranschen. Vi vet vad som krävs och vad som är möjligt. Vi har en helhetsförståelse för marknadsföringen och har utvecklat egna beprövade metoder och personliga idéer efter vilka vi nu kan lansera och stå bakom. Vi arbetar i gränslandet mellan teknik och design. Design spelar en nyckelroll för det man vill förmedla men även för användarvänlighet och funktionalitet.

"Design bör appliceras med omtanke."

Ett professionellt helhetsintryck blir resultatet av en genomtänkt design. Våra konsulter har akademisk bakgrund, är specialiserade inom design, teknik och interaktion. Vi har erfarenhet från branschen sedan 2001 och har under åren utvecklat en effektiv arbetsmetod som vi faller tillbaka på vid bemötande av våra klienter.

Gör det själv hemsidor vs. webbyrå

Internet har ett enormt inflytande. En hemsida är ofta det första du ser av en verksamhet. Det intryck hemsidan ger och uppfattningen hemsidan bildar är avgörande för om du vill gå vidare och kontakta företaget.

Med de rätta elementen och en bra tillgänglighet via sökmotorerna kan en hemsida vara en stabil inkomstkälla och din verksamhets reklampelare. Det är viktigt att hemsidan är representativ för din verksamhet. Är hemsidan tillgänglig och hittas av besökaren ska du på ett positivt sätt visa dina produkter eller tjänster. Hur många återkommande besökare hemsida får beror på helhetsintrycket och om man lyckats väcka ett intresse hos besökaren. Hemsidan är din verksamhets skyltfönster. En hemmasnickrad hemsida ger sällan det professionella helhetsintyck som din verksamhet förtjänar. Det är svårt och tidskrävande att själv snickra och driva en hemsida, enligt alla de tekniker, standarder och kvalitetsnormer som idag krävs och som uppdateras dagligen. Försök till egna webb lösningar leder ofta till frustration och tidspill. Vi på BohusiT arbetar med att stärka företags konkurrenskraft, på den konkurrensinriktade marknaden som vi idag befinner oss i. Seriösa företag kräver  idag professionella lösningar.

Som företagare ska du kunna fokusera på  din verksamhet istället för något som du inte är intresserad av.  Det är därför de flesta framgångsrika företagare väljer en professionell webbyrå. Vi på BohusiT skrädarssyr din hemsida så att den passar din verksamhet men främst din vision. Vi gör det vi är bäst på. Vi gör att din verksamhet expanderar online och att det blir en fröjd för dig att sköta din verksamhet online. 

Offertförfrågan

Required *

 

kundkorgen är tom