Bohus IT, webb och reklambyrå

Digital webbyrå marknadsföring som syns

När man utvecklar en webbplats är det oftast omöjligt att sätta en klar gräns i arbetsprocessen mellan design och marknadsföring. En professionell webbutvecklare är därför oftast en designer, programmerare samt SEO - marknadsföringsspecialist. Vi förenar teknik och design under samma tak.

"Arbetet som ofta kräver ett samarbete mellan olika kompetenser,
avdelningar, kan vi genomföra utan några hinder och
fördröjningar på vägen..."
- Bohus IT

...Vanligtvis behöver programmerare, designers och specialister på marknadsföring samsas och tillmötesgå kunden, som alltid bör stå i centrum med sina krav och behov. Andra företag som erbjuder tjänster likt våra är ofta stora med många anställda eller har ett samarbete med utomstående företag med spetskompetens. Många IT företag outsourcar en del av arbetet. Detta gör att de på vägen tappar direkt kontakt med kunden. Under arbetsprocessen kan det många gånger bli stopp eller störningar i arbetsflödet på grund av att arbetet kontinuerligt bollas mellan individer med olika kompetenser. Arbetsprocessen är inte effektiv och arvodet och slutpriset skjuter i höjden som resultat. Vi har utarbetat en effektivt arbetsmetod, och kommunikationen är direkt och smidig:

"Vi är stolta över att ha lyckats förena teknik och design, inte
bara under samma tak utan igenom hela vår arbetsprocess.
På så sätt har vi metodiskt gjort vår arbetsprocess effektiv..."
- Bohus IT

Vi erbjuder:

  • Effektiv arbetsprocess, minimerade utgifter möjliggör hög kvalité till låga priser
  • Möjlighet till online-beställningar gör processen smidig för kunden och oss
  • Erbjudanden och låga priser för nystartade företag
  • Fokus på våra kunder och deras önskemål med kostnadsfri support
  • Konkurrenskraftiga grundpriser gentemot våra konkurrenter

Webb-och reklambranschen är idag sammanflätad

Det var naturligt för oss att erbjuda tjänster från både webb- och marknadsföringsbranschen just för att arbetsprocessen många gånger är sammanflätad. Efter att ha arbetat i gränslandet mellan teknik och design sedan 2001 kunde vi tydligt se ett behov för effektivisering av denna arbetsprocess som nämnts ovan. Detta ledda till många fördelar för våra kunder.

Sedan har även reklambranschen den sista tiden utvecklats mot mer Internetbaserade tjänster inom grafisk design och marknadsföring, och vi tycker att det har fungerat smidigt med bra resultat för våra kunder. Därför satsar vi vidare för den delen, trots hård konkurrens med flera nya aktörer på marknaden.

Effektivisering som grund 

Vi såg många fördelar med att kunna effektivisera och utföra hela arbetsprocessen under samma tak, utan att vara beroende av utomstående.

Vi har under flera år utvecklat våra metoder och verktyg som har effektiviserat vår arbetsprocess. Därför kan vi tillägna vår tid åt support och att ge våra kunder en bra service. Då vi även är ett litet företag kan vi hålla priserna nere. Sedan är vi mycket måna om alla våra kunder då vi vet att nöjda kunder nu, är vår framgång på sikt. Vårt mål är att alltid förena teknik och design till fulländade och unika resultat.

Stärka företag med marknadsföring

Vi arbetar med att stärka företags konkurrenskraft. Då vi har lång erfarenhet inom webb- och reklambranschen vet vi vad som krävs och vad som är möjligt. Vi har en helhetsförståelse och fokus på digital marknadsföring.

Vi har utvecklat egna beprövade metoder och personliga idéer efter vilka vi nu kan lansera och stå bakom våra webblösningar. Vi rör oss på den internationella marknaden och är baserade i Uddevalla, Bohuslän. Vi arbetar i gränslandet mellan teknik och design, och vi vet att design spelar en nyckelroll för det man vill förmedla men även för användarvänlighet, funktionalitet och för ett professionellt helhetsintryck. Våra konsulter har akademisk bakgrund och är specialiserade inom design, programmering och interaktion. Vi har erfarenhet i branschen sedan 2001 och har under åren utvecklat beprövade och effektiva arbetsmetoder vid bemötandet av våra kunder.

Vi ser till att du når ut med ditt budskap!